Ewa Ślizień-Kuczapska - prezes

Ewa Ślizień-Kuczapska - prezes

Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak - wiceprezes

 

Agnieszka Stasieńko

Agnieszka Stasieńko - sekretarz

 

Joanna Płońska

Joanna Płońska - skarbnik

 

Magdalena Misztak-Hola

Magda photo Magdalena Misztak-Hola - członek ZG

 

Magdalena Ogrodowczyk

Magdalena Ogrodowczyk - członek ZG

 

Natalia Suszczewicz


Natalia Suszczewicz - członek ZG

Małgorzata Górka

  Małgorzata Górka - członek ZG

 

Sylwia Wilczyńska

Sylwia Wilczyńska - członek ZG