Funkcja w Stowarzyszeniu:
Członek zarządu


Wykształcenie, wykonywany zawód:
Absolwentka UMK w Toruniu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Fizjologii, koordynator przedmiotu Metody Rozpoznawania Płodności (MRP) na Wydz. Lekarskim oraz Wydz. Nauk o Zdrowiu, opiekun Studenckiego Koła Naukowego MRP, 


Doświadczenie w nauczaniu NPR:
Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny , wraz z mężem Tadeuszem - Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Bydgoskiej.


Zainteresowania:
muzyka, turystyka, historia.