Funkcja w Stowarzyszeniu: wiceprezes


Wykształcenie, wykonywany zawód: Pracownik naukowo-dydaktyczny na Politechnice Poznańskiej, posiada tytuł doktora inżyniera


Doświadczenie w nauczaniu NPR:

  • Nauczyciel/ instruktor NPR (staż pracy w nauczaniu NPR, szkoleniu nauczycieli):
  • Nauczyciel NPR od 2006, instruktor NPR od 2007 roku, od 9-ciu lat prowadzi poradnię dla narzeczonych, uczestniczy w szkoleniach nauczycieli

Zainteresowania: wędkarstwo, przyroda i inne cuda świata stworzonego przez Boga (w tym prawa rządzące ludzką płodnością oczywiście), a także dobre filmy, książki i kuchnia


Stan rodzinny: Żonaty od 17 lat, trójka dzieci (Ulka 12 lat, Wojtek 8 lata, Kubuś 4 lata)