Tytuł publikacji: Między antykoncepcją a aborcją.

Opis publikacji: Wywiad z dyrektorem sekcji naukowej Papieskiej Akademii Pro Vita rozmawiają Marguerite A. Peeters i Isabel Saavedra


Cienka granica

Antykoncepcja nie tylko nie oddala aborcji, ale widzi w niej swoją, w pewnym sensie naturalną, kontynuację. Mentalność antykoncepcyjna jest w rzeczywistości bardzo bliska mentalności aborcyjnej, a masowe stosowanie antykoncepcji przyczynia się do banalizowania ciąży. Oto jeden z kluczowych wniosków rozmowy przeprowadzonej z ks. Jacquesem Suaudeau, dyrektorem sekcji naukowej Papieskiej Akademii Pro Vita, a wydanej niedawno przez Siostry Loretanki w książce Między antykoncepcją a aborcją, granica cieńsza niż myślisz. Ks. Suaudeau podkreśla, że unowocześnianie środków antykoncepcyjnych, mające na celu poprawę ich skuteczności i bezpieczeństwo stosowania, przesuwa istotę antykoncepcji, czyli zapobieganie zapłodnieniu, w kierunku wczesnej aborcji. Ażeby nie używać słowa ?aborcja? ? wyjaśnia ks. Suaudeau ? mówi się o ?niedopuszczeniu do implantacji?, o ?przechwytywaniu? i ?przeciwdziałaniu? farmakologicznym. U źródeł tego typu myślenia leży stwierdzenie, że embrion, dopóki nie zagnieździ się w śluzówce macicy, nie jest zarodkiem, ale zbitką komórek niezasługującą na specjalny szacunek.


Zamówienia:

Wydawnictwo Sióstr Loretanek www.loretanki.pl