Drodzy Członkowie i Przyjaciele PSNNPR,

z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość najpierw o ciężkiej chorobie a potem śmierci naszego Przyjaciela Pawła Króla.

Za życia cichy, spokojny i pogodny, w rzeczywistości wulkan energii i twórca wspaniałych inicjatyw służących budowaniu cywilizacji życia.

W naszej pamięci i wdzięczności na zawsze pozostanie jako człowiek otwarty na dobro i gotowy angażować się w to, co i nam jest bardzo bliskie, jak zachowanie czystości przed ślubem, wychowanie ku niezmiennym wartościom: dobru, prawdzie i pięknie, promowaniu troski o zdrowie i płodność w zgodzie z rytmem naturalnym...

Dołączył do grona ludzi szlachetnych i wielkiego serca, jakimi byli: prof. Włodzimierz Fijałkowski, prof. Zbigniew Szymański, prof. Michał Troszyński, dr Hanna Cerańska-Goszczyńska, dr Anna Flynn , prof. John Kelly, dr inż. Marian Szczepanowicz, dr inż. Antoni Zięba i wielu innych. Wierzymy w ich orędownictwo i wsparcie w sprawach naszej działalności społecznej.

Wdzięczni za to wszystko, co udało się Pawłowi zrobić oraz podbudowani świadectwem ludzi, którzy podczas Jego choroby i po śmierci trwali i nadal trwają w jedności z bliskimi w ich bólu oraz z determinacją deklarują chęć kontynuowania Jego dzieł, z których wiele wymaga dokończenia, mamy głęboką nadzieję, że Jego życie zainspiruje kolejnych, zwłaszcza młodych ludzi, do kontynuacji Jego misji...

W tych trudnych dniach pamiętamy o Pawle i Jego bliskich a zwłaszcza o Jego Mamie Tereni Król, która, podobnie jak jej Syn, jest naszym bliskim Przyjacielem ...

Dziękujemy Pawle za wszelkie otrzymane od Ciebie dary, za zawsze konstruktywne rozmowy, spotkania, życzliwość  i aktywne wspieranie tak wielu inicjatyw Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków. Amen.

Do zobaczenia Pawle ...

ZG PSNNPR