CrMS

NaProTECHNOLOGY? w monitorowaniu cyklu miesiączkowego i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego posługuje się prostą, standaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu - Creighton Model FertilityCareTM System (CrMS) . Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie zaburzeń zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego. Creighton Model FertilityCareTM System jest jedną z metod rozpoznawania płodności, w której wystandaryzowane są...

Czytaj więcej...

Od czego zaczac

Jak rozpocząć leczenie metodą NaProTECHNOLOGY?? Małżonkowie, którzy nie uzyskują poczęcia dziecka i chcą skorzystać z leczenia metodą NaProTECHNOLOGY powinni skontakt ować się z instruktorem Modelu Creighton, ponieważ NaProTECHNOLOGY ? rozpoczyna od  dogłębnej diagnostyki opartej na dobrej obserwacji biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym. Pod opieką osoby instruktora CrMS małżonkowie uczą się sposobu obserw acji wskaźników płodności w cyklu oraz zapisu tych obserwacji w sposób wystandaryzowany na karcie cyklu. Na podstawie samej tylko,  prostej obserwacji już...

Czytaj więcej...