Ewa Ślizień-Kuczapska - prezes

  Ewa Ślizień-Kuczapska - prezes

 

Krzysztof Walczak

  Krzysztof Walczak - wiceprezes

 

Monika Brożek

  Monika Brożek - sekretarz

 

Lucyna Kida

  Lucyna Kida - skarbnik

 

Monika Pytka

MP   Monika Pytka - członek ZG

 

Magdalena Ogrodowczyk

Magdalena Ogrodowczyk - członek ZG

 

Dorota Maniakowska

  Dorota Maniakowska - członek ZG

 

Grażyna Mikołajczuk

  Grażyna Mikołajczuk - członek ZG

 

Daria Pracka

    Daria Pracka - członek ZG