• Tytuł publikacji: Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych
  • Autorzy: Ks. Włodzimierz Wieczorek, Ewelina Flader, Renata Krupa, Joanna Płońska, Agnieszka Zaremba
  • Miejsce wydania: Lublin – Instytut Nauk o Rodzinie KUL

Opis książki:

Książka powstała z okazji sympozjum na temat NPR z racji 40-lecia encykliki Pawła VI  Humanae vitae, które zostało zorganizowane w KUL dnia 9 grudnia 2008 roku. Jest to pierwsza tego typu publikacja, która w sposób interdyscyplinarny i panoramiczny prezentuje problematykę naturalnego planowania rodziny wobec wyzwań współczesności.

Publikacja ta ze względu na podejmowaną w niej problematykę, jak i dobór autorów artykułów zajmuje szczególne miejsce na rynku wydawniczym i zasługuje na życzliwą uwagę.


Zamówienia:

Informacje o zamówieniach i szczegółowe informacje są dostępne na stronie Instytutu Nauk o Rodzinie KUL